• Imprimeix

Cos auxiliar d'administració

Número convocatòria 192
ConvocatòriaDOGC 5646
09.06.10
2n exercici de la 1a prova, primera part (qüestionari de coneixements)

Promoció interna
Qüestionari model A / Respostes model A
Torn lliure
Qüestionari model A / Respostes model A  


Número convocatòria 146
ConvocatòriaDOGC 4898
06.06.07

2n exercici de la 1a prova, primera part (qüestionari de coneixements)

Promoció interna
Qüestionari model A / Respostes model A
Torn lliure
Qüestionari model A / Respostes model A  


Data d'actualització:  07.06.2012