• Imprimeix

Cos administratiu

Darrera convocatòria
ConvocatòriaDOGC 5163
01.07.08
Número de convocatòria160
2n exercici de la 1a prova (qüestionari de coneixements)

Promoció interna
Qüestionari model A / Respostes model A
Torn lliure
Qüestionari model A / Respostes model A 

Data d'actualització:  05.03.2010