• Imprimeix

Patrimoni artístic, arqueologia

Darrera convocatòria
Convocatòria

DOGC 5543
12.01.10
 

Número de convocatòria180
1r exercici de la 1a prova 

Qüestionari de coneixements/Respostes

2n exercici de la 1a prova 

Preguntes de resposta breu

3r exercici de la 1a prova

Supòsit pràctic

Data d'actualització:  30.08.2010