• Imprimeix

Salut pública (A1)

Darrera convocatòria
Convocatòria

DOGC 5667
09.07.10

Número de convocatòria185

1r exercici de la 1a prova

Preguntes del qüestionari de coneixements / Respostes

2n exercici de la 1a prova

Preguntes de resposta breu

3r exercici de la 1a prova

Supòsit pràctic

Data d'actualització:  09.11.2011