• Imprimeix

Analistes de laboratori

Darrera convocatòria
Convocatòria

DOGC 5605
09.06.10
 
 

Número de convocatòria193
1r exercici de la 1a prova Qüestionari de la part general / Respostes
2n exercici de la 1a prova 

Qüestionari de la part específica / Respostes 

3r exercici de la 1a prova

Supòsit pràctic

Data d'actualització:  16.05.2011