• Imprimeix

El Govern crea el Comissionat per a la Transparència, adscrit al Departament de Governació

El Govern ha nomenat Núria Bassols Muntada comissionada per a la Transparència, fins ara directora del Programa de Polítiques de Transparència del Govern de la Generalitat. El Comissionat per a la Transparència coordinarà, desplegarà i implementarà la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

24/02/2015 12:02
El Govern crea el Comissionat per a la Transparència

El Govern ha aprovat els decrets de creació del Comissionat per a la Transició Nacional i del Comissionat per a la Transparència que treballaran, respectivament, per preparar les estructures d’estat i per desplegar la Llei de la transparència, accés a la informació pública i bon govern. Es tracta de dos eixos prioritaris de l’acció del Govern per als propers mesos, que formen part dels deu projectes estratègics detallats pel president de la Generalitat.

Amb la creació d’aquestes dues noves figures, el Govern fa palès el seu compromís de donar un impuls definitiu a la culminació del procés de transició nacional i la seva aposta inequívoca amb l’accés a la informació i la rendició de comptes.

El Comissionat per a la Transparència està adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals. Amb la creació d’aquesta figura, queda suprimit el Programa de Polítiques de Transparència, aprovat el novembre de 2013 per tirar endavant accions i polítiques en matèria d’accés a la informació i de rendició de comptes.

El Govern ha nomenat Núria Bassols Muntada comissionada per a la Transparència. Núria Bassols és llicenciada en Dret, membre del cos fiscal i del cos judicial des de l’any 1983 i magistrada en excedència de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Des del 2013, era la directora del Programa de Polítiques de Transparència del Govern de la Generalitat.

Funcions del Comissionat per a la Transparència

El Comissionat per a la Transparència és un òrgan de proposta, impuls i coordinació de les mesures i actuacions necessàries per aplicar la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada al Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014. Les seves funcions són:

  • Implementar i desplegar les estratègies per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels departaments i organismes que depenen de la Generalitat. 
  • Impulsar les mesures d’organització interna i coordinar l’aplicació de les directrius i els criteris corporatius necessaris per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels diferents departaments i organismes de la Generalitat. 
  • Dirigir, gestionar i desenvolupar el Portal de la transparència i coordinar el procés d’integració i garantia de la interoperabilitat dels portals, les aplicacions i la informació que s’hi ha de vincular. 
  • Dirigir, coordinar i supervisar el procés d’obertura de dades públiques de la Generalitat i facilitar la reutilització de la informació del sector públic. 
  • Dur a terme les actuacions necessàries per garantir el compliment de les obligacions de publicitat activa, l’eficàcia del dret d’accés a la informació pública i la rendició de comptes. 

 

Amb l’objectiu d’adaptar la nova configuració competencial, el Govern ha aprovat un decret a través del qual l’Institut d’Estudis Autonòmics s’adscriu al Departament de la Presidència i la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, al Departament de Governació Relacions Institucionals.