• Imprimeix

S’obre el termini per sol·licitar el vot per correu de les eleccions municipals i al Consell General d’Aran

El Departament de Governació i Relacions Institucionals posa en marxa el web www.locals2015.cat amb tota la informació de les eleccions als ens locals de Catalunya. Coincidint amb aquestes eleccions, més de 6.900 electors estan cridats a les urnes per escollir els 13 membres del Consell General d’Aran.

01/04/2015 12:04
S'obre el període de vot per correu

El termini per sol·licitar el vot per correu de les eleccions municipals i al Consell General d’Aran es va iniciar ahir, 31 de març, i estarà obert fins al 14 de maig.

Coincidint amb les eleccions municipals, el 24 de maig d’enguany s’escullen també els membres del Consell General d’Aran. Un total de 6.922 electors, segons el cens provisional, estan cridats a les urnes per escollir 13 consellers en representació dels 6terçons en què es divideix el territori d’Aran.

Pel que fa a l’elecció dels membres dels consells comarcals, amb els resultats de les eleccions municipals i un cop constituïts tots els ajuntaments de cada comarca, les juntes electorals provincials proclamaran els 1.048 consellers comarcals, d’acord amb el procediment previst al Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. Aquest procediment combina els resultats en nombre de vots i en nombre de regidors per a cada candidatura.

Les sol·licituds de vot per correu de les eleccions municipals es poden fer des d’ahir, 31 de març, fins al 14 de maig. A partir del 4 de maig, la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent trametrà per correu certificat tota la documentació. El sobre de votació amb la papereta de vot, adreçat al president o presidenta de la mesa, caldrà remetre’l per correu certificat abans del 20 de maig. Un cop feta la sol·licitud de vot per correu, no es podrà votar presencialment.

Les persones que es troben temporalment a l’estranger, entre la convocatòria de les eleccions i el dia de les eleccions, podran exercir el dret al vot un cop inscrites en el Registre de matricula consular com a no residents. La sol·licitud s’ha de lliurar personalment a les oficines consulars o a les seccions consulars de les ambaixades del 31 de març al 25 d’abril. L’imprès de sol·licitud es pot recollir en les oficines consulars de carrera o seccions consulars d’ambaixada, o també es pot descarregar telemàticament al web electoral www.locals2015.cat o al web www.maec.es.

Les eleccions municipals són convocades pel Govern de l’Estat, a proposta del Ministeri d’Interior i del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.La Generalitat de Catalunya convoca les eleccions al Consell General d’Aran i dicta les disposicions necessàries per a l’elecció i la designació dels membres dels consells comarcals i per a la constitució dels consells, a partir dels resultats de les eleccions municipals.

Per a més informació, podeu consultar el web del Departament de Governació i Relacions Institucionals www.locals2015.cat.