• Imprimeix

El Govern posa en marxa el Registre de grups d'interès

L'objectiu d’aquesta eina és fomentar la participació ciutadana per fer més transparent l'activitat de l'Administració. A partir d'avui s'hi hauran d'inscriure, entre d'altres, persones i organitzacions que participen o influeixen en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. La comissionada per a la Transparència considera que el Registre és fonamental per demostrar la conducta honesta dels gestors públics.

01/10/2015 17:10
151001 Registre grups interès

El Govern ha obert el Registre de grups d’interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, un mecanisme pioner a l’Estat que té com a objectiu millorar el grau de transparència de la Generalitat gràcies al coneixement generals dels grups que hi tenen un contacte més freqüent. El Registre és de caràcter públic, llevat de les dades de caràcter personal, i s’emmarca en el desplegament de la Llei de transparència. Està coordinat pel Departament de Justícia i és accessible de forma gratuïta, en aquest enllaç.

La comissionada per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, Núria Bassols, considera que la posada en marxa del Registre facilitarà contrastar de forma fiable tota aquella informació relativa a la influència de la societat civil en les decisions públiques. En opinió de la comissionada, “aquesta nova eina permetrà detectar si existeix algun grup amb una influència excessiva en la presa de decisions i, alhora, demostrar la conducta honesta de la major part dels responsables i gestors públics”.

Qui s’haurà d’inscriure en aquest Registre a partir d’avui?

El Decret de creació del Registre preveu que s’hi hagin d’inscriure les persones i organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic en defensa d’interessos de terceres persones o d’organitzacions.

També s’hi hauran d’inscriure xarxes i altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin constituir de facto una font d’influència organitzada perquè porten a terme activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre. Seria el cas, per exemple, de les entitats sense ànim de lucre.

Quines activitats estan subjectes a registre?

Les activitats subjectes a registre són les que duen a terme aquests grups o persones amb voluntat d’influir directament o indirectament en els processos d’elaboració o aplicació de polítiques públiques i la presa de decisions, amb independència del canal o mitjà utilitzat.

Entre aquestes activitats s’inclouen també els contactes amb els servidors públics i la participació voluntària en consultes oficials sobre propostes legislatives, normatives, actes jurídics o altres consultes.