• Imprimeix

El Govern posa a disposició dels ajuntaments eines per inventariar i gestionar els recursos destinats a l’acollida de persones refugiades

Les persones interessades, les entitats, les empreses o els ens locals que vulguin col·laborar-hi han d’emplenar una fitxa amb l’ajuda que desitgin posar a disposició de l'acollida. Els ajuntaments centralitzaran i organitzaran aquesta col·laboració entre la societat civil i l’Administració. Les fitxes es poden descarregar a través del web de Municat i de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

16/12/2015 13:12

El Govern ha posat a disposició dels ajuntaments un sistema per elaborar un inventari de béns materials i de serveis per a l’acollida de persones refugiades. Es tracta d’una fitxa on es podrà relacionar tot allò que ciutadans, entitats, empreses o les mateixes administracions locals vulguin posar a disposició del Govern de la Generalitat per col·laborar en l’acollida. Aquesta fitxa s’ha de tramitar a través de l’ajuntament on està ubicat el recurs o on es desenvoluparà el servei. 

Els recursos que es poden oferir són: 

  • Materials: habitatges, equipaments residencials, cessió d’espais formatius, etc. 
  • Immaterials: formació i orientació per al treball; servei de traducció, interpretació o mediació intercultural; servei d’acompanyament personal, escolar o familiar; formació en idiomes o alfabetització; prestació de serveis de salut complementaris; realització d’activitats de lleure i esports, etc. 

La Generalitat, el món local, els col·legis professionals, les entitats socials i els experts han dissenyat aquesta fitxa unitària per al conjunt del país que permet inventariar tots els béns materials i immaterials que persones a títol individual, entitats, empreses o ens locals volen posar a disposició del col·lectiu de refugiats. 

Es pot trobar més informació sobre l’inventari, així com la fitxa que cal emplenar i entregar a l’ajuntament corresponent, al portal del Municat o a Apartat Tràmits de gencat.cat

Aquest inventari correspon a un dels 6 grups que treballen de forma autònoma, flexible i orientada a l’assoliment de resultats. Els altres 5 són: sensibilització i educació per al desenvolupament, acolliment, salut, infància, i ocupació i ocupabilitat. 

El Comitè per a l’Acollida de Persones Refugiades va posar en marxa fa unes setmanes un inventari unificat amb els recursos que la societat catalana posa a l’abast dels sol·licitants d’asil i protecció internacional davant la crisi humanitària que es viu al Mediterrani i a l’Europa oriental. 

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades es va crear el 22 de setembre com a òrgan d’assessorament, de participació i de coordinació de les administracions públiques catalanes i les entitats i organitzacions socials que actuen en l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.