• Imprimeix

El Govern ha acordat declarar d’interès públic els cursos de formació per accedir a la funció pública impartits per empleats de la Generalitat

L’acord afecta les activitats formatives que es duen a terme als centres de la Generalitat per preparar les oposicions derivades de les ofertes d’ocupació dels exercicis 2015 i 2017

05/09/2017 11:09

El Govern ha aprovat avui l’acord pel qual es declaren d’interès públic els cursos que s’organitzen als centres de formació de la Generalitat de Catalunya, impartits per personal de la mateixa administració catalana, per preparar les provés d’accés a la funció pública. La declaració d’interès públic implicarà que els empleats de la Generalitat puguin impartir més de 75 hores anuals de formació en aquests centres públics i superar així el límit que fixa la Llei d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Aquesta normativa estableix que la direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat és una activitat compatible si no té un caràcter permanent o habitual i no supera les 75 hores anuals. Amb aquest acord, els empleats de la Generalitat podran superar aquest límit, sempre que imparteixin les classes en els centres públics de formació de funcionaris.

La modificació afectarà aquelles activitats que es duguin a terme a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i que corresponguin a les convocatòries de processos selectius derivades de les ofertes d’ocupació pública dels exercicis 2015 i 2017. El Govern va aprovar l’any 2015 una oferta d’ocupació de 1.230 places i aquest 2017 una nova oferta de més de 7.700.