• Imprimeix

La comunitat bahà’í renova el web amb motiu del bicentenari de Bahà’u’llàh

Amb motiu del 200è aniversari del naixement de Bahà'u'llàh el 1817, els bahà'ís estrenen una pàgina web dedicada a explorar la seva obra, la seva influència en el món i en la comunitat de seguidors.

27/07/2017 09:07
Bicentenari de Bahà’u’llàh

Llibre commemoratiu del bicentenari. Es pot adquirir a través de l'Editorial Bahà'í: editorialbahai@bahai.es

Profeta

Bahà'u'llàh va néixer a Teheran (Pèrsia, actualment Iran) el 12 de novembre de 1817 al si d'una família noble. El fundador de la Fe Bahà'í, Bahà'u'llàh —el nom significa Glòria de Déu—, va destacar per la seva saviesa i bondat des de la infància. Ja en la seva joventut, en lloc d'acceptar la carrera que se li oferia, va preferir dedicar-se a obres benèfiques, arribant a ser conegut com a «Pare dels pobres».
A l'edat de 35 anys, mentre estava empresonat a Teheran per la seva adhesió al babisme —moviment precursor de la Fe Bahà'í—, va rebre la crida de Déu per esdevenir el portador d'una nova revelació Divina que compliria les promeses del retorn fetes per les religions anteriors i que portaria els recursos espirituals necessaris per reorganitzar la societat i unificar a tots els pobles del món. Bahà'u'llàh va patir 40 anys d'empresonament, tortura i exili.

Missatge
El principi en què es fonamenta el missatge de Bahà'u'llàh és la necessitat d’avançar gradualment cap a nivells d'unitat majors en les relacions humanes fonamentals —en les estructures i institucions de la societat i, en definitiva, en tots els àmbits de la vida social, econòmica, política i religiosa— per respondre més efectivament a les demandes del món contemporani.

Catalunya

La fe bahà’í arribà a Catalunya el 1949, i solen reunir-se en domicilis particulars. Tanmateix, s’organitzen en assemblees espiritual locals i els principals nuclis es troben a Barcelona, Tarragona, Girona i el Vallès.

Nova web

Amb el propòsit de celebrar el bicentenari i de donar a conèixer la seva obra i influència, la Comunitat Bahà'í d'Espanya organitza diferents activitats públiques al mateix temps que prepara continguts com llibres i materials audiovisuals, entre els quals es troba una nova pàgina web, en la qual s’hi pengen més materials: www.bahaullah.es.