• Imprimeix

Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2017)

El termini de presentació de sol·licituds és del 28 d’agost al 19 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

05/07/2017 10:07
Recerca

La Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge promou la innovació i la recerca sobre afers religiosos amb la finalitat d’obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en l’àmbit de la diversitat religiosa.

Per això, i mitjançant conveni de col·laboració amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, ha promogut la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2017), amb una dotació pressupostària de 18.000€, mitjançant la Resolució GAH/1547/2017. Els formularis i la resta de documentació per a les sol·licituds ja estan disponibles.

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts a les universitats que formen part del sistema universitari català, els centres de recerca amb seu social a Catalunya dependents o participats majoritàriament per una administració pública i les entitats privades amb seu social a Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals, per a la realització de projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en aquest àmbit.

Els projectes s’han de realitzar en el període màxim d’un any a comptar de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut. Excepcionalment, i amb sol·licitud prèvia motivada de l’entitat interessada, la Direcció General d’Afers Religiosos pot atorgar una pròrroga, que en cap cas no pot ser superior a tres mesos.

El compromís de la Direcció General d’Afers Religiosos amb el foment de la recerca en aquesta matèria és manté des del 2014 amb la primera convocatòria RELIG. Des del 2014 s’han dut a terme ja tres convocatòries que han permès donar suport a un total de 25 projectes distribuïts territorialment per tot Catalunya entre centres públics i privats del sistema universitari català.