• Imprimeix

El Parlament valida les millores en la prestació econòmica d'incapacitat temporal per als empleats públics

S'amplien els supòsits excepcionals en què els treballadors públics percebran des del primer dia el total de la retribució en cas de baixa laboral. Les mesures afecten tot el personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes i són fruit de l’acord amb els sindicats de la funció pública. La consellera de Governació afirma que “aquest acord evidencia que el compromís del Govern és sòlid i que estem i estarem al costat dels treballadors públics”.

28/07/2017 07:07
170727_FuncioPublica
El Parlament de Catalunya ha aprovat avui per unanimitat validar el Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats catalanes. Aquest decret amplia els supòsits excepcionals en què els treballadors públics percebran des del primer dia el total de la retribució en cas d’incapacitat temporal.
 
La consellera de Governació Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha destacat que el decret pretén “donar la màxima protecció en les situacions d’incapacitat temporal garantint el cent per cent de les retribucions, mitjançant el complement per part de l’Administració, per evitar que una minva de les retribucions agreugi la situació personal i familiar dels empleats públics afectats”.
 
Borràs ha subratllat que les noves mesures són un dels acords assolits entre el Govern de la Generalitat i els sindicats majoritaris de la funció pública, UGT i CCOO, el passat 16 de juny en el marc de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública i afecten tot el personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 
En aquest sentit, la consellera ha agraït als sindicats representats a la Mesa “haver fet compatible la reivindicació legítima d’unes millors condicions per als treballadors públics amb la situació pressupostària de la Generalitat” i ha remarcat que “aquest acord evidencia que el compromís del Govern és sòlid i que estem i estarem al costat dels treballadors públics”.
 
Així mateix, ha recordat que “seguim dialogant i treballant en el marc de la Mesa per recuperar la resta de drets dels empleats públics, com el calendari de retorn de la paga extra del 2013, que començarem a abonar l’any vinent, o per elaborar el pla per estabilitzar i reduir la temporalitat fins a un 8% en tres anys a l'Administració”. “La nostra voluntat és ferma, positiva i proactiva per establir un diàleg constructiu que produeixi més acords i permeti l’aprovació de més mesures com les que avui presentem”, ha assegurat.
 
 
Nous supòsits: reproducció assistida, baixes durant la lactància i altres
 
El decret llei aprovat amplia fins a vuit els supòsits previstos fins ara i se n’afegeixen cinc de nous als tres casos ja recollits als decrets llei 2/2012 i 2/2013 del 25 de setembre i del 19 de març, respectivament. Fins ara, la normativa reconeixia la compensació econòmica en casos d’incapacitat temporal de les empleades públiques embarassades, en el cas de les víctimes de violència de gènere, i la incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció quirúrgica, així com la derivada de processos oncològics.
 
A partir d’ara, s’inclouen els nous supòsits de baixa laboral per tractament de reproducció assistida o durant el període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc, així com en malalties que han estat causa de discapacitat amb grau igual o superior al 33%.
 
També s’inclourà la incapacitat temporal que sigui conseqüència d’exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres similars. I, igualment, en el cas d’interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.
 
Finalment, s’amplia també al supòsit d’incapacitat temporal per altres malalties greus i altres de declaració obligatòria, que fins ara no estaven reconegudes i  que no requereixin hospitalització.