• Imprimeix

Nova guia sobre la gestió de la diversitat de creences a la via pública

La Direcció General d’Afers Religiosos acaba de publicar la Guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública, amb la voluntat que esdevingui un instrument de referència per a abordar les demandes que formulen les entitats religioses a l’hora de dur a terme activitats en la via pública o en equipaments públics.

11/01/2016 13:01
Nova guia sobre la gestió de la diversitat de creences a la via pública

La Guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública, destinada principalment a les corporacions municipals, està basada en un material previ que va editar l’any 2013 l’Observatorio del Pluralismo Religioso en España. No es tracta d’una mera traducció del text original, perquè Catalunya disposa de legislació pròpia en di­versos àmbits que afecten els continguts de la guia, i en conseqüència ha calgut adaptar-la a les especificitats i la normativa pròpia del nostre país.

En aquest sentit, aquesta publicació ha estat producte de l’esforç conjunt de diverses unitats del govern de la Generalitat. Singularment de la Direcció General d’Afers Religiosos i de la Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i també de la Direcció General de Qualitat Ambiental i de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Aquesta és la quarta guia que ha editat la Direcció General d’Afers Religiosos en els darrers mesos. Anteriorment s’han publicat la Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres penitenciaris, als centres sanitaris i als centres educatius de Catalunya.

Quart títol de la col·lecció Guies sobre la diversitat religiosa