• Butlletí d'Afers Religiosos

    Informació relativa a projectes i actuacions relacionats amb els afers religiosos

  • públicAcció

    Butlletí electrònic adreçat als empleats/des de la Generalitat per estar al dia de les activitats i iniciatives que els afecten més directament com meses de negociació, formació o selecció.

  • Butlletí de Governs Locals

    El Govern de la Generalitat, juntament amb les altres administracions, ha posat en marxa el procés de debat GovernsLocals.cat per definir com ha de ser l’Administració local catalana del futur. El butlletí recull la informació sobre la difusió d’aquest debat amb la participació dels càrrecs electes.

Temes