• Butlletí d'Afers Religiosos

    Informació relativa a projectes i actuacions relacionats amb els afers religiosos

  • públicAcció

    Butlletí electrònic adreçat als empleats/des de la Generalitat per estar al dia de les activitats i iniciatives que els afecten més directament com meses de negociació, formació o selecció.