Innovació i talent
  • Imprimeix

Innovació i talent

La innovació en l’activitat i el funcionament de l’Administració a la Generalitat de Catalunya la impulsa InnoGent, un grup interdisciplinari, col·laboratiu i interdepartamental format per professionals de la institució que té l'objectiu de millorar la prestació de serveis a la ciutadania.

InnoGent basa les seves actuacions en la gestió del talent de les persones que treballen a l'Administració de la Generalitat.

La innovació en l’Administració a la Generalitat de Catalunya la impulsa InnoGent.

La iNNOtECA recull les experiències innovadores dutes a terme a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic que han permès introduir-hi nous mètodes organitzatius, noves formes de treballar o noves formes de relació amb els ciutadans, amb la finalitat de millorar la prestació de serveis.

Aquestes experiències es classifiquen en cinc categories: productes en forma de serveis, productes en forma de béns, organització i procés, difusió/comunicació i estratègia. Quan la pràctica és anterior al 2013 o ha rebut un premi, també s’indica.

Cercador de pràctiques per categories d'innovació:

Informació relacionada