• Imprimeix

Relació de llocs de treball (RLT)

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és el document que inclou tots els llocs de treball —ocupats i vacants—, del personal funcionari, laboral i eventual de l'Administració de la Generalitat.

En aquesta relació consten, entre altres informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs i els requisits per ocupar-los.

Resolució - RLT del personal laboral dels departaments de la Generalitat (DOGC núm. 7310, de 16.02.2017) - (Html

Actualització de l'RLT del personal laboral (16.01.2018) 

Actualització de l'RLT del personal laboral (20.06.2017)   

Document a efectes informatius – RLT en format dades obertes (data d’actualització 28.06.2016)

Personal laboral - (Excel)  

Personal laboral a l'Institut Europeu de la Mediterrània - (Excel)


La traducció dels diferents codis es pot consultar al DOGC on es publica la darrera refosa de la relació de llocs de treball   

L'RLT del personal laboral es publica a Internet des del 30.07.2001

Resolució - RLT del personal eventual dels departaments de la Generalitat (DOGC núm. 7310, de 16.02.2017) - (Html)

Actualització de l'RLT del personal eventual (16.01.2018)  

Actualització de l'RLT del personal eventual (20.06.2017)

Document a efectes informatius – RLT en format dades obertes (data d’actualització 28.06.2016) 

Personal eventual - (Excel)  


La traducció dels diferents codis es pot consultar al DOGC on es publica la darrera refosa de la relació de llocs de treball 

L'RLT del personal eventual es publica a Internet des del 07.02.2002 

Data d'actualització:  16.01.2018