Contacte

Direcció General d'Afers Religiosos
Adreça C. Rivadeneyra, 6, 2a
Població 08002 Barcelona
Telèfon 93 554 58 52
Bústia de contacte