• Imprimeix

Conveni entre l'Administració general de l'Estat i la Generalitat de Catalunya en matèria d'afers religiosos

L’acord preveu la participació de la Generalitat al Registre estatal d’Entitats Religioses i a les reunions de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa

La Generalitat participarà en la gestió del Registre estatal d'Entitats Religioses i assistirà a les reunions de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa. Així ho recull el conveni de col·laboració que han signat el vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, i el ministre de Justícia, Francisco Caamaño, i que suposa el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en matèria d'afers religiosos.

En virtut d’aquest acord, el Ministeri de Justícia es compromet a impulsar les mesures legals oportunes per garantir la participació de la Generalitat en el Registre estatal d’Entitats Religioses i en la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa. A l’espera de les modificacions legals necessàries, el Govern ja participa en les reunions del ple de la Comissió, així com en la gestió del registre.

A partir d’ara, la Generalitat, mitjançant la Direcció General d'Afers Religiosos, comunicarà a les entitats religioses que tinguin el seu domicili social a Catalunya si ha estat acceptada la seva petició d'inclusió en el Registre estatal. La inscripció en aquest cens reconeix personalitat jurídica a les esglésies, confessions, i comunitats religioses.

El conveni entre els executius català i espanyol també preveu que el Ministeri demanarà informació al Govern català quan aquest pugui facilitar dades sobre les entitats catalanes i sol·licitarà el criteri del Govern abans de subscriure convenis amb entitats i confessions religioses que puguin afectar les competències de la Generalitat.

L’acord suposa el desplegament de l'article 161 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que estipula que el Govern té competències exclusives i executives en matèria de llibertat religiosa, i que col·laborarà en els òrgans d'àmbit estatal que tenen atribuïdes funcions en aquest àmbit com és el cas de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa.

Per garantir l’aplicació del document es crearà una comissió mixta de seguiment que estarà integrada per les persones titulars de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat i de la Direció General de Cooperació Jurídica Internacional i de Relacions amb les Confessions del Ministeri de Justícia. L’acord té una vigència d’un any i s’anirà prorrogant anualment.

Data d'actualització:  08.10.2010