• Imprimeix

Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat

El Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat és un estudi pioner, fruit d’un conveni amb el Centre d’Estudis d’Opinió, que permet conèixer com es defineixen els catalans des d’un punt de vista religiós. L’estudi també permet saber com perceben els catalans la diversitat religiosa i quina és la seva opinió sobre les polítiques de gestió d’aquesta diversitat.

CEO

El Baròmetre sobre la religiositat i sobre l’estudi de la seva diversitat es realitza a partir d’un qüestionari que inclou una seixantena de preguntes i que es distribueix a una mostra de 1.600 persones majors de 16 anys. Els resultats obtinguts en aquest estudi són representatius per al conjunt de Catalunya i també per cadascuna de les demarcacions.

A diferència d’altres estudis, aquesta enquesta també es distribueix entre la població immigrada, de manera que els resultats obtinguts ens permeten tenir una imatge força acurada de quina és la situació actual de la societat catalana pel que fa a la qüestió religiosa.

L’any 2014 es va dur a terme per primera vegada aquest treball i l’any 2016 s’ha realitzat la segona onada. Ara és, per tant, la primera ocasió en què es pot fer una anàlisi temporal de l’evolució de la situació religiosa a Catalunya.

Una ciutadania més conscient de la importància del fet religiós

L’edició 2016 del Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat, mostra una societat que és cada vegada més conscient de la importància de disposar de cert coneixement sobre les característiques de les diferents confessions.

En concret el 68,1% dels catalans consideren que és molt o bastant important disposar d’algun coneixement sobre la diversitat religiosa per tal de comprendre algunes expressions culturals o artístiques o determinades situacions polítiques. Un percentatge sensiblement superior al 61,1% que va manifestar aquesta opinió l’any 2014.

Dels resultats del Baròmetre també se’n pot deduir una millora pel que fa a la percepció de les relacions entre les diferents comunitats religioses del país i una estabilització al voltant del 5% en el nombre de persones que s’han sentit discriminades per motius religiosos. Pel que fa a la composició de la societat catalana, el Baròmetre assenyala un cert fre en el creixement de les minories religioses.

Altres conclusions a destacar del Baròmetre és que el suport a la possibilitat que el sistema educatiu incorpori una nova assignatura en la qual es doni formació a tots els nens sobre les principals religions del món es manté estable i segueix superant el 70% de suport.

Així mateix, la majoria de catalans considera que les institucions públiques i les confessions religioses haurien de col·laborar més que en l’actualitat. El nombre de ciutadans que es mostren a favor d’aquesta opinió ha incrementat en més de 7 punts percentuals respecte a 2014. Aquest augment és coherent amb d’altres preguntes del Baròmetre que demostren un augment del suport a les polítiques de gestió de la diversitat religiosa.

Data d'actualització:  30.06.2017