• Imprimeix

La festa islàmica del sacrifici. Descripció i normativa sanitària

Campanya amb motiu de la Festa del Sacrifici

Cada any les comunitats islàmiques celebren la Festa del Sacrifici (Aid al-Adhà), també coneguda com la Gran festa (Aid al-Kabir) o Festa del xai. Es tracta d’una diada en la qual els musulmans commemoren el sacrifici d’un xai per part d’Abraham, després que Déu observés la seva fidelitat en estar disposat a sacrificar el seu fill Ismael, tal com recull l’Alcorà.

El sacrifici dels animals segons el ritus islàmic i l’obtenció posterior de la carn ha de tenir lloc als escorxadors autoritzats, de manera que respecti, d’una banda, les tradicions religioses que hi ha presents al nostre país i, de l’altra, les condicions sanitàries i la seguretat del seu consum.

La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat ha publicat diversos materials per recordar que el sacrifici d’animals per al consum humà s’ha de realitzar en escorxadors autoritzats i que els animals s’han de traslladar a aquests establiments amb la documentació sanitària de trasllat corresponent. El sacrifici d’animals en domicilis particulars està prohibit i pot ser objecte de sanció.

En aquests materials publicats juntament amb l’Agència de Protecció de la Salut, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, la Direcció General d’Immigració i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la Generalitat de Catalunya recorda que les carnisseries són el proveïdor habitual de carn, tant per al dia de la Festa del Sacrifici (Id al Kabir o Id al Adha) com per la resta de l’any. Catalunya disposa d’una àmplia xarxa de carnisseries que permeten cobrir les demandes dels diferents col·lectius religiosos que viuen al nostre país. El carnisser habitual pot garantir que la carn que es consumeix sigui segura per a la salut de les famílies i pot proporcionar carn amb la garantia que s’han seguit els preceptes religiosos en el moment del sacrifici de l’animal.

Data d'actualització:  15.05.2017