La Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge promou la innovació i la recerca sobre afers religiosos amb la finalitat d’obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en l’àmbit de la diversitat religiosa. Per fer-ho impulsa convocatòries d’ajuts a la recerca el detall de les quals trobareu als apartats següents:

 

- Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2014) (execució de projectes setembre 2014-desembre 2015)

- Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2015)

- Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2016)

Data d'actualització:  05.04.2017