• Imprimeix

Formació

La Direcció General d’Afers Religiosos, amb la finalitat de dotar d’eines per tal de garantir la gestió pública de la diversitat religiosa amb criteris de qualitat i l’exercici de la llibertat religiosa, ha dissenyat el Pla de formació en matèria de diversitat religiosa, que preveu quatre línies d’actuació: a) formació bàsica adreçada al personal al servei de les administracions públiques catalanes; b) formació a mida en matèries específiques sobre gestió de la diversitat religiosa adreçada a administracions i col·lectius professionals; c) sessions de divulgació i bones pràctiques, i d) formació per a entitats religioses.

Curs de la Direcció General d'Afers Religiosos

La formació és un dels eixos prioritaris de l’activitat de la Direcció General d’Afers Religiosos, i es duu a terme a través del Pla de formació sobre diversitat religiosa.

Aquest Pla té com a finalitat dotar d’eines als diferents agents públics i socials per tal de garantir l’exercici de la llibertat religiosa i la gestió pública de la diversitat religiosa amb criteris de qualitat.

Des de setembre de 2013 a desembre del 2017 s’han dut a terme 200 activitats amb l’assistència de 6.000 persones i s’han organitzat 37 visites a centres de culte. Aquest pla de formació preveu quatre línies d’actuació: a) formació bàsica adreçada al personal al servei de les administracions públiques catalanes; b) formació a mida en matèries específiques sobre gestió de la diversitat religiosa adreçada a administracions i col·lectius professionals; c) sessions de divulgació i bones pràctiques, i d) formació per a entitats religioses.

A continuació trobareu la informació de l’oferta formativa programada per a l'any 2018:

La formació bàsica adreçada al personal al servei de les administracions públiques es du a terme en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i ha suposat la realització des de l’octubre de 2013 fins al desembre de 2017 de 53 edicions del Curs sobre diversitat religiosa a Catalunya. Conceptes i criteris d’aplicació, amb una durada de 20 hores per edició. Aquests cursos s’han realitzat a les diferents demarcacions territorials (Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Tortosa, Manresa i la Seu d’Urgell), amb la participació de 1.720 alumnes i un total global de 978 hores de formació.

La formació incorpora un nivell d’avaluació de l’aprenentatge i incorpora l’oferta d’activitats complementàries amb la visita a centres de culte de les diferents confessions religioses presents a Catalunya. Aquesta línia formativa es du a terme en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

A continuació podeu consultar el calendari del segon semestre de l’any 2018:

  • Lleida. 1, 11, 18 i 25 d’octubre. (codi Gencat 10052) Inscripció adm. local Termini d’inscripció 21 de setembre
  • Girona. 9, 16, 23 i 30 d’octubre (codi Gencat 10122) Inscripció adm. local Termini d’inscripció 21 de setembre
  • Barcelona. 24, 31 d’octubre i 8 i 15 de novembre (codi Gencat 10194/2) Inscripció adm. local Termini d’inscripció 4 d’octubre

La Direcció General d’Afers Religiosos ofereix a l’administració municipal i comarcal i altres administracions presents a Catalunya, la possibilitat de realitzar formació a mida sobre matèries específiques d’afers religiosos que impacten en la gestió local, com ara la gestió de cementiris, serveis educatius, l’ús de l’espai públic, etc., a través de sessions d’una durada de 5 hores, impartides pel personal tècnic especialitzat de la DGAR. D’aquest format, durant el 2016 s’han dut a terme 4 sessions a l’Ajuntament de Sabadell, de Lloret de Mar, per a personal de la DG de Joventut i per a les escoles de lleure, amb un total de 60 persones formades. Aquest format permet ajustar-se a les necessitats específiques de les administracions locals i generar espais de debat sobre casuístiques concretes.

Aquesta línia també permet oferir el curs de formació bàsica adreçat a col·lectius professionals d’àmbits específics, com ara els professionals d’intervenció social, educadores i educadors socials, professorat de religió, de l’àmbit d’infància i adolescència i de l’àmbit hospitalari.

 

Amb l’objectiu de difondre la cultura religiosa i el seu coneixement a públics més amplis, així com facilitar l’intercanvi de bones pràctiques entre els diferents agents que intervenen en l’àmbit religiós, la DGAR organitza sessions de divulgació i difusió de bones pràctiques. En aquest sentit la DGAR ofereix la possibilitat de presentar els documents elaborats pel Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, a ens locals i entitats religioses interessades en la seva difusió a la societat catalana; la realització d’actes divulgatius amb diferents institucions com per exemple el Memorial Democràtic i l’Institut Català Internacional per la Pau, així com jornades divulgatives de bones pràctiques en diferents àmbits com la realitzada sobre les parelles lingüístiques interreligioses.

En aquest sentit, cal destacar les Jornades RELIG, que, iniciades l’any 2014 en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, combinen la presentació de projectes de recerca i la divulgació de bones pràctiques en diferents àmbits de la gestió de la diversitat religiosa. A continuació trobareu la relació de les edicions que s’han dut a terme fins al 2016 i l’enllaç on trobar els materials i vídeos:

La Jornada RELIG 2017 està prevista a Barcelona, el 29 de novembre de 2017 (programa a determinar).

En el marc de la difusió de l’actualització de les guies de gestió de la diversitat religiosa en l’àmbit educatiu i sanitari, es programen tallers divulgatius d’una durada de 2 hores que ofereixen criteris i recomanacions d’intervenció. Es poden sol·licitar les peticions de sessions divulgatives a través de la bústia de contacte.

Amb l’objectiu de normalitzar la presència d’entitats religioses en el teixit associatiu català, la Direcció General d’Afers Religiosos en col·laboració amb la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, imparteixen cursos enfocats a la gestió de les entitats religioses i la difusió del model associatiu català, on es donen a conèixer els serveis que la Generalitat de Catalunya posen a disposició de les entitats, així com a alguns recursos específics per a la gestió de les entitats de caire religiós.

Es poden sol·licitar les peticions a través de la bústia de contacte.

Data d'actualització:  26.06.2018