El Memorial Cassià Just de la Generalitat de Catalunya s'ha concedit en sis ocasions. El guardó consisteix en una obra d'art original d'una autora o autor reconegut.

Guardó del Memorial Cassià Just 2016

L’any 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va crear el Memorial Cassià Just amb la voluntat de dur a terme un reconeixement a les persones o les institucions que s’han significat per les seves aportacions a la construcció d’un espai comú de convivència de la pluralitat d’opcions religioses.
Aquest Memorial pren el nom de Cassià Maria Just, referent indiscutible en diàleg, humanisme, acolliment, solidaritat en favor de les persones més necessitades, llibertat d'esperit i defensa de Catalunya, i tot això des de la coherència amb la seva opció com a abat de Montserrat.

Aportacions
El Memorial Cassià Just té per objecte reconèixer el treball de persones, entitats o institucions en favor de la construcció d’un espai comú de respecte a la llibertat religiosa, de foment del diàleg i de la relació entre les diferents confessions religioses, així com de difusió de la diversitat religiosa present a Catalunya.
Aquestes aportacions es poden concretar en els camps següents:

  • Defensa dels drets de llibertat religiosa.
  • Foment del coneixement, del respecte i del diàleg entre opcions religioses diverses.
  • Difusió de la diversitat religiosa present a Catalunya.
  • Promoció de la convivència i la cohesió social en l’àmbit de les diferents religions.

A qui va dirigit?
Pot presentar candidatura qualsevol persona, entitat, institució o ens local, referida a persones, entitats o institucions, que hagin destacat en algun dels àmbits esmentats en la base reguladora 1, a Catalunya o a qualsevol altre país, bé per la seva trajectòria considerada globalment o per actuacions i obres concretes.

Destaquem

Més informació del Memorial Cassià Just

Termini de presentació de candidatures: 9 de juny de 2017

Data d'actualització:  02.05.2017