• Imprimeix

Memorial Cassià Just

El Memorial Cassià Just de la Generalitat de Catalunya s'ha concedit en sis ocasions.

Cassià M. Just, abat de Montserrat

L’any 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va crear el Memorial Cassià Just amb la voluntat de dur a terme un reconeixement a les persones o les institucions que s’han significat per les seves aportacions a la construcció d’un espai comú de convivència de la pluralitat d’opcions religioses.

 

El Memorial Cassià Just té per objecte reconèixer el treball de persones, entitats o institucions en favor de la construcció d’un espai comú de respecte a la llibertat religiosa, de foment del diàleg i de la relació entre les diferents confessions religioses, així com de difusió de la diversitat religiosa present a Catalunya.

Es valoraran les aportacions en els camps següents:

a) Defensa dels drets de llibertat religiosa.

b) Foment del coneixement, del respecte i del diàleg entre opcions religioses diverses.

c) Difusió de la diversitat religiosa present a Catalunya.

d) Promoció de la convivència i la cohesió social en l'àmbit de les diferents religions.

e) Totes aquelles actuacions, iniciatives o treballs que contribueixin a sensibilitzar la societat de la necessitat de preservar els drets humans i difondre la realitat religiosa com a factor de cohesió social.

També els mitjans de comunicació o professionals aspirants al guardó poden haver desenvolupat la tasca informativa i divulgativa mitjançant premsa escrita (treballs periodístics, articles, reportatges, entrevistes, tractament de notícies, cròniques, etc.), produccions radiofòniques o televisives (programes informatius, curts, debats, anuncis, etc.) o plataforma digital.

Pot presentar candidatura qualsevol persona, grup de persones, entitat, institució, ens local català o mitjà de comunicació, referida a persones, entitats, institucions, ens locals catalans, mitjans de comunicació o persones autores de programes o de treballs periodístics relacionats amb l'objecte d'aquesta convocatòria o que hagin destacat en algun dels camps esmentats, a Catalunya o a qualsevol altre país, ja sigui per la seva trajectòria o per actuacions i obres concretes.

Cap persona o entitat no pot proposar-se a si mateixa per a l'atorgament del guardó.

El guardó consisteix en una obra d'art original d'una autora o autor reconegut.

Ad Pacem, de Cels Piñol

Aquest Memorial pren el nom de Cassià Maria Just, referent indiscutible en diàleg, humanisme, acolliment, solidaritat en favor de les persones més necessitades, llibertat d'esperit i defensa de Catalunya, i tot això des de la coherència amb la seva opció com a abat de Montserrat.

El nostre país recorda Cassià Just com a monjo, músic i especialment com un dels abats més estimats de Montserrat, de ment oberta i esperit conciliar.

En la figura de Cassià Just hi convergeixen tres dimensions íntimament lligades: l'home espiritual, esculpit en l'espiritualitat benedictina, en l'ora et labora i l'amor al silenci i a la vida intel·lectual, la pregària i la sobrietat; l'home de mentalitat hospitalària, caracteritzat per mantenir sempre un diàleg franc i obert amb els altres, fossin o no afins al seu pensament i a la seva sensibilitat, amb la voluntat de cercar allò que uneix tots els éssers humans, i l'home compromès amb la cultura, la llengua i la tradició catalanes, i amb la defensa dels drets de la pàtria, especialment en contextos difícils, en què defensar el patriotisme era objecte de persecució o incomprensió.

Cassià (Joan) Just i Riba (Barcelona, 1926 - Abadia de Montserrat, 2008) va professar el 1943 com a monjo de Montserrat i va ser ordenat prevere el 1950. Va ser consiliari dels treballadors de Montserrat que van iniciar Serra d'Or, una circular que va esdevenir una revista de tipus religiós i literari, única del seu tipus que es podia fer en català i en la qual col·laboraven tots els intel·lectuals del moment. Va ser prior del Monestir i va ser elegit abat el 1966, fins al 1989, any en què va presentar la renúncia.