• Imprimeix

Assistència religiosa en centres hospitalaris i penitenciaris

La Direcció General d'Afers Religiosos vetlla perquè les persones internes en centres sota la dependència de la Generalitat de Catalunya i particularment en els centres hospitalaris i penitenciaris, puguin exercir el dret a la llibertat religiosa i de culte.

Sant Boi de Llobregat

Espai de Silenci (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

La legislació vigent reconeix el dret de tota persona a professar les creences religioses que esculli lliurement, a participar en actes de culte i a rebre assistència religiosa de la seva pròpia confessió. En aquest sentit, la Direcció General d’Afers Religiosos, en col·laboració amb d’altres departaments del govern, posa a disposició de les persones que es troben internes en els centres públics que són de la seva jurisdicció, els mecanismes per tal de garantir l’exercici d’aquest dret.

La Direcció General d’Afers Religiosos ha editat sengles guies per al respecte a la diversitat de creences als àmbits sanitari i penitenciari. Aquestes guies recullen la normativa aplicable en matèria d’afers religiosos en aquests dos àmbits i es fan recomanacions als gestors dels centres penitenciaris i sanitaris per donar resposta a les demandes que poden formular les persones vinculades a diferents confessions religioses implantades a Catalunya.

Pel que fa a la qüestió de l’assistència religiosa als hospitals i als centres penitenciaris, cal destacar que la Generalitat disposa de convenis de col·laboració amb les principals confessions religioses amb presència a Catalunya. Com a producte d’aquests convenis, en l’àmbit penitenciari hi ha un servei d’assistència religiosa regular destinat a les comunitats catòlica, evangèlica i islàmica, mentre que en el cas dels hospitals, són les comunitats catòlica i evangèlica les que disposen d’un servei d’assistència religiosa regular.

Quan persones vinculades a d’altres tradicions religioses formulen peticions d’assistència religiosa, la Direcció General d’Afers Religiosos s’ofereix a col·laborar en la recerca d’agents responsables que puguin prestar aquest servei a la major brevetat possible i d’acord amb les peticions específiques de cada persona.

Si teniu qualsevol consulta o petició referent a l’assistència religiosa en aquests centres, podeu contactar amb la Direcció General d’Afers Religiosos.

 

 

Conveni amb la Conferència Episcopal Tarraconense per a l'atenció religiosa als centres penitenciaris (2015) [PDF]

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Conferència Episcopal Tarraconense sobre assistència religiosa catòlica als centres penitenciaris de Catalunya

Acord sobre assistència Religiosa Catòlica en els Centres de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (1986)

Acord marc entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Conferència Episcopal Tarraconense sobre assistència religiosa catòlica a centres hospitalaris de Catalunya

Acord de creació de la Comissió Mixta de seguiment de l'assistència religiosa catòlica en els Centres de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (2016) [PDF]

Acord de Govern del 31 de maig de 2016

Conveni amb el Consell Evangèlic de Catalunya per a l'atenció religiosa als centres penitenciaris (2015) [PDF]

Conveni de col·laboració de l’Administració de la Generalitat amb el Consell Evangèlic de Catalunya, per al desenvolupament d’activitats de les Esglésies Evangèliques als centres penitenciaris

Conveni marc amb el Consell Evangèlic de Catalunya sobre l’assistència religiosa evangèlica en hospitals (2014) [PDF]

Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Evangèlic de Catalunya sobre l’assistència Religiosa Evangèlica als Centres Hospitalaris inclosos en la Xarxa de centres d’Internament d'Utilització Pública

Conveni específic amb el Consell Evangèlic de Catalunya sobre l’assistència religiosa evangèlica en hospitals (2015) [PDF]

Conveni específic de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Evangèlic de Catalunya sobre l’assistència Religiosa Evangèlica als Centres Hospitalaris inclosos en la Xarxa de Centres d’Internament d'Utilització Pública

Conveni amb la Federació Consell Islàmic de Catalunya per a l'atenció religiosa als centres penitenciaris (2015) [PDF]

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Federació Consell Islàmic de Catalunya per garantir el dret a l’assistència religiosa dels interns als centres penitenciaris de Catalunya

 

Data d'actualització:  11.07.2016