• Imprimeix

Llibres sagrats

Pàgines publicades a la revista Sàpiens, amb el suport de la Direcció general d'Afers Religiosos, sobre els llibres sagrats de diverses tradicions religioses implantades a Catalunya.

Aquests articles de la revista Sàpiens informen sobre com es van donar a conèixer els llibres sagrats de nou confessions establertes a Catalunya, quina és la seva estructura i quins són els relats que recullen. A més, també posen en relació allò que expliquen aquests textos amb la nostra realitat més propera. Per això, en cada article també hi trobareu una referència a una entitat catalana a la qual podeu dirigir-vos per ampliar la informació sobre cadascun dels llibres, a part de múltiples curiositats i detalls històrics sobre les diferents confessions religioses amb presència a casa nostra.

Aquests articles són el resultat de l’acord que l’empresa Sàpiens SCCL i la Direcció General d’Afers Religiosos van signar l’any 2015 per tal de donar a conèixer la diversitat religiosa del nostre país. Un acord que posteriorment s’ha prorrogat i ampliat durant dues anualitats més. Amb aquesta iniciativa, la Direcció General d’Afers Religiosos prossegueix amb la seva tasca d’acostar el coneixement de la diversitat religiosa a tots els sectors socials. 

 

Data d'actualització:  05.12.2017