Innovació i talent
  • Imprimeix

Innovació i talent

La innovació en l’Administració a la Generalitat de Catalunya la impulsa InnoGent.

InnoGent és el grup interdisciplinari, col·laboratiu i interdepartamental format per professionals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb la intenció de promoure condicions organitzatives i pràctiques de gestió del coneixement que afavoreixin la innovació en la seva activitat i funcionament.

InnoGent basa les seves actuacions en la gestió del talent de les persones que hi treballen, amb la finalitat de millorar la prestació de serveis als ciutadans.