• Imprimeix

La iNNOtECA: pràctiques innovadores

La iNNOtECA recull les experiències innovadores dutes a terme a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic que han permès introduir-hi nous mètodes organitzatius, noves formes de treballar o noves formes de relació amb els ciutadans, amb la finalitat de millorar la prestació de serveis.

Aquestes experiències es classifiquen en cinc categories: productes en forma de serveis, productes en forma de béns, organització i procés, difusió/comunicació i estratègia.  

Nota metodològica de la iNNOtECA  

 

Cercador de pràctiques per categories d'innovació: