• Imprimeix

Publicitat activa derivada del Codi de conducta

En compliment de les obligacions de publicitat activa derivades de l'adhesió dels alts càrrecs i personal directiu al contingut del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública, a continuació trobareu la informació dels apartats següents: