• Imprimeix

Retribucions d'anys anteriors

Personal funcionari   
Personal funcionari amb c. especial dedicació 
Personal laboral                

Any 2016

Agents rurals                 
Bombers             
Mossos d'Esquadra            
Personal d'Administració de justícia   
Personal docent no universitari   
Personal estatutari de l'Institut Català de la Salut            
S. Penitenciaris        
Sanitaris locals         
Veterinaris (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)             
Veterinaris (Departament de Salut)                     

Taules retributives (a partir de juny de 2010)

Taules vigents a partir de juny de 2010 d’acord amb l’aplicació del Decret-llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

Personal funcionari i interí  
Personal laboral  
Alts càrrecs 

Altres col·lectius:

Agents rurals  
Bombers  
Mossos d'Esquadra  
Personal estatutari de l'Institut Català de la Salut   
S. Penitenciaris  
Sanitaris locals  
Veterinaris (Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural)   
Veterinaris (Departament de Salut)    


Taules retributives (fins al mes de juny de 2010)

Personal funcionari i interí   
Personal laboral   

Altres col·lectius:

Agents rurals     
Bombers  
Mossos d'Esquadra  
Veterinaris (Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural)  
Veterinaris (Departament de Salut)  
Personal estatutari ICS  

Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el contingut econòmic de les taules retributives dels col·lectius aquí esmentats, adreceu-vos a la Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Les taules reflecteixen les quanties acordades normativament, o per acords i pactes, competència de la Direcció General de Funció Pública

Data d'actualització:  06.11.2017