• Imprimeix

Retribucions d'anys anteriors

Taules retributives (a partir de juny de 2010)

Taules vigents a partir de juny de 2010 d’acord amb l’aplicació del Decret-llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

Personal funcionari i interí  
Personal laboral  
Alts càrrecs 

Altres col·lectius:

Agents rurals  
Bombers  
Mossos d'Esquadra  
Personal estatutari de l'Institut Català de la Salut   
S. Penitenciaris  
Sanitaris locals  
Veterinaris (Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural)   
Veterinaris (Departament de Salut)    


Taules retributives (fins al mes de juny de 2010)

Personal funcionari i interí   
Personal laboral   

Altres col·lectius:

Agents rurals     
Bombers  
Mossos d'Esquadra  
Veterinaris (Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural)  
Veterinaris (Departament de Salut)  
Personal estatutari ICS  

Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el contingut econòmic de les taules retributives dels col·lectius aquí esmentats, adreceu-vos a la Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Les taules reflecteixen les quanties acordades normativament, o per acords i pactes, competència de la Direcció General de Funció Pública

Data d'actualització:  03.07.2017