• Imprimeix

Publicacions, informes i estudis

En aquest apartat es recullen els diferents informes elaborats per l'espai d'anàlisi de l'ocupació pública a partir de dades pròpies, obtingudes dels sistemes d’informació corporatius o a través d’enquestes, així com de dades produïdes per altres organismes.

Data d'actualització:  09.06.2017