• Imprimeix

Estructures organitzatives

En aquest espai podeu consultar l'estructura organitzativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els organigrames dels departaments i la normativa corresponent.

Organigrames dels departaments

0    PRE  Departament de la Presidència    

1.0 PRE  Oficina del President   

2.0 PRE Gabinet del Conseller/a  

3.0 PRE Oficina de Comunicació del Departament de la Presidència i del Portaveu del Govern

4.0 PRE Secretaria General de la Presidència   

4.1 PRE Direcció de Serveis  

4.2 PRE Patronat de la Muntanya de Montserrat  

4.3 PRE Institut Català de les Dones  

5.0 PRE Secretaria del Govern  

5.1 PRE Oficina del Govern

5.2 PRE Direcció General de Coordinació Interdepartamental  

5.3 PRE Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya    

5.4 PRE Centre d'Estudis d'Opinió   

6.0 PRE Gabinet Jurídic  

7.0 PRE Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació     

7.1 PRE Direcció General de Comunicació del Govern

7.2 PRE Direcció General de Mitjans de Comunicació   

8.0 PRE Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana  

8.1 PRE Direcció General d'Atenció Ciutadana  

8.2 PRE Direcció General de Difusió  

9.0 PRE Secretaria General de l'Esport  

9.1 PRE Consell Català de l'Esport  

9.2 PRE Institut Nacional d'Educació Física (INEFC)- Estructura administrativa     

9.3 PRE Institut Nacional d'Educació Física (INEFC)- Estructura acadèmica     

10.0 PRE Secretaria de Telecomunicacions i Ciberseguretat i Societat Digital  

10.1 PRE Direcció General de Societat Digital  

10.2 PRE Direcció General de Comunicacions Electròniques

11.0 PRE Secretaria per al Desenvolupament de l'Autogovern  

12.0 PRE Institut d'Estudis de l'Autogovern  

13.0 PRE Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid  

14.0 PRE  Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva 

0.     IT Departament d'Interior       

1.0   IT Gabinet del/de la Conseller/a    

2.0   IT Secretaria General     

2.1   IT Direcció de Serveis                 

2.2   IT Servei Català de Trànsit      

2.3   IT Institut de Seguretat Pública de Catalunya                                        

3.0   IT Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (estructura administrativa)  

3.1   IT Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (estructura organitzativa del cos de bombers de la Generalitat, òrgans centrals)          

3.2   IT Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (estructura organitzativa del cos de bombers de la Generalitat, òrgans territorials)           

4.0   IT Direcció General de la Policia (estructura administrativa)                          

4.1   IT Direcció General de la Policia (estructura operativa, 1r nivell)                             

4.1.1 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació    

4.1.2 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Prefectura de la Policia    

4.1.3 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Central                               

4.1.4 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Central - Comissaria General d'Investigació Criminal    

4.1.5 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Central - Comissaria General de Recursos Operatius      

4.1.6 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Central - Comissaria General de Mobilitat    

4.1.7 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Central - Comissaria General d'Informació                      

4.1.8 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Territorial                 

4.1.9 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Territorial - Regió Policial de Girona    

4.1.10 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Territorial - Regió Policial de Ponent    

4.1.11 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Territorial - Regió Policial del Pirineu Occidental     

4.1.12 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Territorial - Regió Policial Central    

4.1.13 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Territorial - Regió Policial del Camp de Tarragona   

4.1.14 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Territorial - Regió Policial de les Terres de l'Ebre     

4.1.15 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Territorial - Regió Policial Metropolitana Nord           

4.1.16 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Territorial - Regió Policial Metropolitana Sud           

4.1.17 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Comissaria Superior de Coordinació Territorial - Regió Policial Metropolitana Barcelona    

4.1.18 IT Direcció General de la Policia (estructura operativa) - Prefectura de la Policia - Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat      

5.0   IT Direcció General de Protecció Civil     

6.0   IT Direcció General d'Administració de Seguretat      

0      JU Departament de Justícia

1.0   JU Gabinet del/de la Conseller/a           

2.0   JU Secretaria General       

2.1   JU Direcció de Serveis                                    

2.2   JU Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat    

2.3   JU Gerència Territorial de Barcelona Comarques    

2.4   JU Serveis Territorials de Justícia a Girona            

2.5   JU Serveis Territorials de Justícia a Lleida        

2.6   JU Serveis Territorials de Justícia a Tarragona                

2.7   JU Serveis Territorials de Justícia a la Catalunya Central                    

2.8   JU Serveis Territorials de Justícia a les Terres de l'Ebre      

2.9   JU Serveis Territorials de Justícia a l'Alt Pirineu i Aran                 

2.10 JU Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada              

3.0   JU Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia                 

3.1   JU Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia                      

3.2   JU Institut de Medicina Legal (Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia)                          

4.0   JU Direcció General de Serveis Penitenciaris          

5.0   JU Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil     

6.0   JU Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques                

Data d'actualització:  09.10.2017