• Imprimeix

Relació de llocs de treball (RLT)

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és el document que inclou tots els llocs de treball —ocupats i vacants—, del personal funcionari, laboral i eventual de l'Administració de la Generalitat.

En aquesta relació consten, entre altres informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs i els requisits per ocupar-los.

L'RLT del personal laboral es publica a Internet des del 30.07.2001.

Actualització de l'RLT del personal laboral (20.06.2017)   

Resolució - RLT del personal laboral dels departaments de la Generalitat (DOGC núm. 7310, de 16.02.2017) - (Html)      

La traducció dels diferents codis es pot consultar al DOGC on es publica la darrera refosa de la relació de llocs de treball 

 

Document a efectes informatius – RLT en format dades obertes (data d’actualització 28.06.2016)

Personal laboral - (Excel)   

Personal laboral a l'Institut Europeu de la Mediterrània - (Excel)   

L'RLT del personal eventual es publica a Internet des del 07.02.2002.   

Actualització de l'RLT del personal eventual (20.06.2017)

Resolució - RLT del personal eventual dels departaments de la Generalitat (DOGC núm. 7310, de 16.02.2017) - (Html)       

La traducció dels diferents codis es pot consultar al DOGC on es publica la darrera refosa de la relació de llocs de treball  

 

Document a efectes informatius – RLT en format dades obertes (data d’actualització 28.06.2016) 

Personal eventual - (Excel)   

Data d'actualització:  21.06.2017