• Imprimeix

Relació de llocs de treball (RLT)

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és el document que inclou tots els llocs de treball —ocupats i vacants—, del personal funcionari, laboral i eventual de l'Administració de la Generalitat.

En aquesta relació consten, entre altres informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs i els requisits per ocupar-los. 

L'RLT del personal funcionari es publica a Internet des del 13.07.2001.

Resolució - RLT del personal funcionari dels departaments de la Generalitat (DOGC núm. 7310, de 16.02.2017)  - (Html

La traducció dels diferents codis es pot consultar al DOGC on es publica la darrera refosa de la relació de llocs de treball    

 

Document a efectes informatius - RLT en format dades obertes (data d'actualització 28.06.2016)

Personal funcionari - (Excel)   

Personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra - (Excel)      

Personal funcionari de les àrees de gestió de l'ICS - (Excel)      

Personal funcionari de centres penitenciaris - (Excel)       

Personal funcionari en empreses públiques i consorcis - (Excel)   

L'RLT del personal laboral es publica a Internet des del 30.07.2001.

Resolució - RLT del personal laboral dels departaments de la Generalitat (DOGC núm. 7310, de 16.02.2017) - (Html)      

La traducció dels diferents codis es pot consultar al DOGC on es publica la darrera refosa de la relació de llocs de treball 

 

Document a efectes informatius – RLT en format dades obertes (data d’actualització 28.06.2016)

Personal laboral - (Excel)   

Personal laboral a l'Institut Europeu de la Mediterrània - (Excel)   

L'RLT del personal eventual es publica a Internet des del 07.02.2002.   

Resolució - RLT del personal eventual dels departaments de la Generalitat (DOGC núm. 7310, de 16.02.2017) - (Html)       

La traducció dels diferents codis es pot consultar al DOGC on es publica la darrera refosa de la relació de llocs de treball  

 

Document a efectes informatius – RLT en format dades obertes (data d’actualització 28.06.2016) 

Personal eventual - (Excel)   

Pel que fa al sector públic, des de l’apartat del sector públic de la Generalitat de Catalunya podeu accedir al web de cada entitat del sector públic i consultar-hi la plantilla corresponent.

Data d'actualització:  23.03.2017