• Imprimeix

Sector públic instrumental de la Generalitat de Catalunya

L’Administració de la Generalitat, per tal d’aplicar i de gestionar les polítiques i serveis públics, agrupa aquestes competències segons la seva naturalesa i les assigna a cadascun dels departaments en què s’organitza.

Els departaments, amb l’objectiu d’aconseguir una gestió més àgil i eficient de les seves competències, poden crear entitats públiques o bé participar en altres en les què tenen capacitat de decisió per aplicar l’execució de polítiques públiques de la seva competència, els objectius de les quals poden ser de gestió o execució d’activitats administratives, de producció de béns i/o de prestació de serveis, de foment d’activitats d'interès general.

Aquestes entitats públiques, que actuen amb certa independència i autonomia de gestió i que disposen de personalitat jurídica pròpia per agilitzar les seves funcions, formen el que s’anomena administració instrumental o institucional, i són l’objecte de la informació d’aquestes pàgines.