• Imprimeix

Pla de pensions per al personal de la Generalitat

Amb l’objecte d’articular un sistema de prestacions socials complementàries, la Generalitat de Catalunya ha posat en funcionament, des del 24 de novembre de 2005, el Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, fruit de l’acord entre els representants de l’Administració i els sindicats en la Mesa general de la Funció Pública.

Aquest Pla de pensions es regeix pel que disposa el Reglament d'especificacions , pel que estableix el Text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, i per altres disposicions que siguin d’aplicació. 

Oficina d'atenció a les persones partícips i beneficiàries
Carrer de Rivadeneyra, núm. 6, 8a planta
08002 Barcelona
Telèfon: 93 554 56 71 - 93 554 56 70 - 93 567 43 43
correu electrònic 

El rendiment del Pla de pensions de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya durant el 2016  

El rendiment del Pla de pensions de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya durant el 2015. Els primers 10 anys      

Estalvia per a la jubilació  

Modificacions del règim fiscal dels plans de pensions: principals novetats de la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei 35/2006, de 28 de noviembre, de l'IRPF 

"El rendiment del Pla de pensions de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya durant el 2014"  

Aportacions per als partícips derivades de la Visa del Pla de pensions         

El rendiment del Pla de Pensions de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya durant el 2013

El rendiment del Pla de Pensions de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya durant el 2012

Informació del Pla de Pensions durant l'any 2011

El Pla de Pensions d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. Els primers cinc anys: 3,95% d’interès anual

Núm. 68: La prestació del Pla de pensions podrà ser també en forma de renda vitalícia

Núm. 67: El Pla de pensions. Què cal tenir en compte per sol·licitar el cobrament de la prestació?

Núm. 66: Contribucions, aportacions i tractament fiscal del Pla de pensions

Núm. 65: El Pla de pensions assoleix una rendibilitat del 8,70% el 2009

Núm. 64: Aportació anual al Pla de pensions

Núm. 63: El Pla de pensions, bona rendibilitat i inversió socialment responsable

Núm. 62: Distribució per edats dels partícips del Pla de pensions

Núm. 61: El Pla de pensions de la Generalitat durant el 2008

Núm. 60: "El Pla de pensions, complement als ingressos i impúls a l'estalvi"

Núm. 59: Targeta Visa Clàssic del Pla de pensions de la Generalitat

Núm. 58: Modificació del Reglament d'especificacions del Pla de pensions

Núm. 57: El Pla de pensions al 2007

Núm. 56: La política d'inversions del Pla de pensions davant dels canvis en el mercat financer

Núm. 55: Aportacions del 2007. Acords més significatius de la Comissió de Control

Núm. 54: Modificació del Reglament de plans i fons de pensions

Núm. 53: El Pla de pensions de la Generalitat: evolució de les inversions del fons de pensions

Núm. 52: El Pla de pensions de la Generalitat: descentralització de les prestacions: consultes a través de Línia Oberta i novetats introduïdes per la Llei d'IRPF

Núm. 51: Glossari de termes economicofinancers relacionats amb la declaració comprensiva dels principis de la política d'inversions del Pla

Núm. 50: Preguntes i respostes sobre el Pla de Pensions (III)

Núm. 49: Preguntes i respostes sobre el Pla de Pensions (II)

Núm. 48: Preguntes i respostes sobre el Pla de Pensions (I) 

Data d'actualització:  24.01.2017