• Imprimeix

Assetjament en l'àmbit laboral

 


La Secretaria d'Administració i Funció Pública impulsa el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina, que representa una mostra més del compromís de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en l’eradicació d’aquestes conductes en el seu àmbit d’actuació intern i, en especial, en la prevenció de riscos laborals a la seva organització, per tal de garantir els drets de les persones que hi treballen. 

Antecedents

L’any 2002 l’Administració de la Generalitat de Catalunya va recollir i elaborar diversa documentació sobre assetjament psicològic que va finalitzar en la redacció d’un Protocol per a la detecció i actuació en els casos de mobbing o assetjament psicològic laboral. La revisió d’aquest protocol durant l’any 2009 va comportar l’aprovació d’un nou text que incorpora altres situacions d’assetjament en l’àmbit laboral.

A partir del mes de gener de 2015 és vigent el nou Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.

Documents

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina

A partir del mes de gener de 2015 és vigent el nou Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina, que es va aprovar en la reunió de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals del 23 de gener de 2014, i que ha entrat en vigor un cop que aquesta Comissió va aprovar, el passat 19 de desembre, les Tècniques i instruments per a la investigació d’una sol·licitud d’intervenció per assetjament psicològic laboral i altres discriminacions en l’àmbit laboral de la Generalitat de Catalunya.

Aquest protocol afecta a tots els empleats i empleades públics, als quals s’apliqui l’Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Conveni col·lectiu únic de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Concretament, al personal funcionari i interí d’administració i tècnic –inclòs el personal dels serveis penitenciaris, el personal del cos de bombers i el personal del cos d’agents rurals-, al personal estatutari de l’ICS, al personal docent no universitari i al personal laboral de l’Administració de la Generalitat.

El nou protocol és el resultat de l’experiència que, des de l’any 2003, ha adquirit l’Administració de la Generalitat en l'aplicació dels protocols anteriors, així com de les recomanacions fetes pel Síndic de Greuges a partir d’un informe extraordinari del 2007 sobre el tractament de l’assetjament psicològic en el marc de les administracions públiques catalanes, i de l’obertura, l’any 2011, d’una actuació d’ofici relativa a l’aplicació de l’anterior protocol.

El mes de desembre de 2016, a la Comissió paritària general de preveció de riscos laborals, es va aprovar una addenda del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina. Aquest document el va elaborar un grup de treball de la comissió paritària esmentada, que va analitzar les deficiències detectades al llarg del primer any en funcionament del Protocol.

Podeu adreçar les vostres consultes sobre el protocol i la seva regulació a aquesta adreça.

Guia assetjament psicològic
Data d'actualització:  23.03.2017