• Imprimeix

L'eValisa

L’e-Valisa és una eina que dóna resposta a la necessitat de trametre, dins de l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, documentació en format electrònic amb constància fidedigna de la tramesa.

A la Generalitat, com en qualsevol organització, la comunicació interna d’enviament i rebuda de documentació és una activitat constant, necessària i voluminosa. El correu electrònic s’ha convertit en un dels mitjans electrònics més utilitzats, però, de vegades, aquest mitjà no ens ofereix elements suficients de constància de l’enviament i la recepció.

L’e-Valisa s’ha d’utilitzar en tots els casos en què es consideri que el correu electrònic no ofereix les garanties suficients. És el cas de les trameses que requereixen ser registrades o d’altres que requereixen, per part de l’emissor, obtenir un justificant de lectura i que quedi traça de la tramesa. La valisa electrònica (e-Valisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format electrònic, telemàticament i a l’instant, i deixar constància fidedigna de la tramesa.

La introducció de l’e-Valisa genera el consegüent estalvi de temps, de paper i de despeses de transport, contribueix a la simplificació administrativa dels tràmits interns, i aporta més eficàcia i eficiència administratives.

Data d'actualització:  06.07.2016