• Imprimeix

La tramitació electrònica

La tramitació en línia permet la relació per mitjans electrònics entre l’Administració de la Generalitat i els ciutadans, les empreses o altres administracions.

Per tal de garantir que el procés de tramitació sigui fàcil i s’organitzi de manera homogènia, l’Administració de la Generalitat disposa d’una seu electrònica des de la qual s’accedeix a la informació de tots els serveis i tràmits que ofereix. També ha desenvolupat uns portals corporatius de tramitació electrònica i ha posat a disposició dels ciutadans i de les empreses eines que faciliten la tramitació, com ara les alternatives al certificat digital.

De conformitat amb l’article 8 del Protocol d’identificació i signatura electrònica, aprovat per l’Ordre GRI/233/2016, de 20 de juliol, s’estableix com a criteri general que, per a la identificació i signatura electrònica en els tràmits o serveis electrònics s’admeten els mecanismes d’identificació i signatura classificats amb nivell de seguretat mitjà. D’acord amb aquest criteri, s’ha desenvolupat un mecanisme d’identificació i signatura a través de dispositius mòbils de nivell de seguretat mitjà, l’idCAT Mòbil.

L'idCat Mòbil és un servei d’identificació proporcionat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) que es basa en el lliurament d’una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil, que prèviament ha registrat el ciutadà a la base de dades de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Podeu registrar el mòbil presencialment, en qualsevol moment, adreçant-vos a una de les oficines d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya o  en línia, quan calgui en el marc d’un tràmit determinat. 

Data d'actualització:  22.09.2016