• Imprimeix

Millora de la gestió de les subvencions

El Pla de Govern 2013-2016 s'articula en 7 grans eixos que donen resposta als reptes del país. L'eix 5 està enfocat a simplificar i agilitar la gestió de l'Administració.

L’activitat subvencionadora del Govern és una de les que tenen més impacte en els ciutadans i les empreses per la complexitat dels procediments i el seu volum total. El Departament de la Presidència ha impulsat un projecte amb l’objectiu de millorar la gestió de les subvencions de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius del projecte són dos: 

Promoure una normativa comuna que simplifiqui el procediment de gestió de subvencions. En el marc d’aquest projecte s’han aprovat:

  • Un model tipus de bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva (Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol de 2014).
  • Unes instruccions d’unificació de criteris adreçades als gestors públics (Acord del Govern de 22 de juliol de 2014).
  • L’Ordre sobre les formes de justificació de les subvencions (Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny de 2015).

Construcció i implantació d’un sistema corporatiu de gestió dels ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya que permeti:

  • Donar suport a la gestió de subvencions de tots els departaments.
  • Obtenir traçabilitat de la gestió i un control més acurat.

En el marc d’aquest projecte:

  • S’ha desenvolupat el sistema corporatiu Transversal d’ajuts i subvencions (TAIS), que va entrar en funcionament l’abril de 2015.
  • S’han gestionat al TAIS les convocatòries dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, Presidència, Cultura, Justícia, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Data d'actualització:  18.05.2016