• Imprimeix

Simplificació de processos

 Noves figures jurídiques

L’ordenament jurídic ha definit dues figures jurídiques, la declaració responsable i la comunicació prèvia, que permeten que els ciutadans, les empreses i les entitats puguin declarar unes dades o el compliment d’uns requisits (sense haver d’aportar els documents acreditatius) abans de començar una activitat econòmica, o comunicar el fet que es dediquen a una activitat determinada i començar-la a exercir.

Són figures que permeten agilitar al màxim l’inici d’una activitat, encara que l’Administració pugui demanar amb posterioritat els documents acreditatius i comprovar els requisits que consideri necessaris. La normativa més recent les ha incorporat com a elements indispensables de la simplificació administrativa (per exemple, la Llei 16/2015 del 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica).
 

L’activitat de simplificar els procediments interns

La Secretaria d’Administració i Funció Pública ha editat guies que expliquen i desenvolupen la metodologia corporativa que cal aplicar en els projectes de simplificació aplicables als departaments de l’Administració de la Generalitat.

Les Pautes per a la millora i simplificació dels processos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Mòdul I i Mòdul II) detallen els passos que cal seguir per simplificar les dades i els tràmits dels processos de producció dels serveis públics. Poden ser útils als agents de l’Administració dedicats a la simplificació de processos o a altres administracions que hi estiguin interessades.

Destaquem

Modul I - Gestió de projectes Mòdul II - Anàlisi i simplificació de processos

Pautes per a la millora i simplificació dels processos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Data d'actualització:  18.05.2016