• Imprimeix

Eix 6. Innovació i talent

Innovació i talent

Objectius: dissenyar i posar en marxa un pla corporatiu de foment de la innovació en l’activitat de l’Administració fonamentat en la perspectiva de la gestió del talent, que propiciï l’intercanvi d’idees, el pensament crític i les bones pràctiques, així com la implicació del personal al seu servei.

 

Enllaços:


La iNNOtECA, una finestra a la innovació  
Blog d'InnoGent                               

                                        

Per generar valor públic afegit, és important la capitalització del talent del personal de l’Administració i, alhora, la compartició i gestió interna del coneixement que l’empleat públic genera, fruit de la combinació de la seva competència professional i el nivell de compromís amb el servei públic.

Per tant, és necessària l’evolució del concepte de treballador i la introducció de sistemes innovadors de detecció, estimulació i reconeixement del seu potencial i d’intercanvi d’idees mitjançant nous estils de lideratge i una adequada gestió del coneixement.

Per tal de concretar el Pla d’actuacions es va constituir el grup InnoGent, en coherència amb els principis bàsics d’interdisciplinarietat, participació, col·laboració, expertesa tècnica, talent intern, i motivació.

Les actuacions s’ordenen al voltant de tres eixos: gestió de la innovació, gestió del talent i gestió del coneixement:

 

       

Data d'actualització:  12.07.2016