• Imprimeix

InnoGent

 

Grup de professionals de l’Administració de la Generalitat orientat a promoure les condicions que afavoreixin la innovació en la seva activitat i funcionament.

Segueix-nos a les xarxes:

Blog d'InnoGent 
Perfil de Twitter: @innogent

InnoGent és el grup interdisciplinari, col·laboratiu i interdepartamental format per professionals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que té com a missió contribuir a promoure les condicions organitzatives i les pràctiques de gestió de persones que afavoreixin la innovació en l’activitat i funcionament de l’Administració, allà on i quan faci falta.

Amb la convicció que el nostre capital innovador està en les persones, basem les nostre accions en la perspectiva del gestió del talent. En aquest context, la innovació té com a finalitat elevar el valor públic d’allò que el ciutadà rep o percep de l’Administració.

InnoGent, entre d’altres, té com a objectiu promoure, detectar i posar en valor les pràctiques innovadores en el funcionament de l’Administració i amb aquesta finalitat s’ha posat en funcionament la iNNOtECA.                    

  • La creença en la força de la xarxa
  • L’aposta pel treball col·laboratiu i la pràctica de l’intercanvi constructiu d’idees
  • La racionalitat econòmica i la responsabilitat pels resultats
  • El respecte a les persones i a les seves opinions
  • La irrellevància del rol o posició de la persona a l’organització respecte del valor de les seves aportacions
  • Confiança en la possibilitat de millora i de progrés de l’Administració    

InnoBase: Subgrup que actua com a nucli permanent amb funcions de definició i disseny de les estratègies i mecanismes que han de facilitar i promoure la innovació en el funcionament i activitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

InnoXarxa:  Subgrup que exerceix de teixit connector entre els departaments de la Generalitat de Catalunya i el grup InnoBase en la detecció de les pràctiques innovadores i en la promoció dels seus propòsits.

Col·laboradors d’actuació: persones que contribueixen de forma específica en cadascun dels projectes.  

                              

Per assolir el nostre objectiu hem estructurat el nostre pla d’acció al voltant de 3 eixos interrelacionats:

Gestió del coneixement

Gestió del talent

Gestió de la innovació


Partim del convenciment que un dels factors clau de la capacitat de l’administració per a generar valor públic és la seva capacitat per a utilitzar i gestionar el talent del seu personal, entenent per talent el resultat de la combinació de les competències professionals de les persones al servei de l’organització amb el seu nivell de compromís amb la mateixa. Les persones que avui presten serveis a l’administració es caracteritzen per la seva capacitat per a processar nova informació i generar coneixement, la seva habilitat per resoldre problemes i identificar oportunitats, la seva necessitat d’autonomia i pel seu compromís. Per a treure el màxim partit d’aquest talent cal crear entorns de treball que fomentin el desenvolupament personal i professional, que prestigiïn l’intercanvi d’idees i la gestió del coneixement i que augmentin els nivells de satisfacció i compromís.  En aquest sentit el conjunt d’actuacions que es situen en aquests eixos tenen com a objectiu principals l’actualització de la funció recursos humans, el foment de nous estils de lideratge, la promoció del treball col·laboratiu com a estratègia per a desenvolupar i gestionar coneixement especialitzat, compartint aprenentatges basats en la reflexió sobre experiències pràctiques que coadjuvin a la detecció d’elements de millora i/o innovació dels diferents àmbits funcionals. Tot això en un context caracteritzat per un canvi de paradigma en l’aprenentatge, en què la gestió del context d’aprenentatge posi a disposició dels destinataris recursos d’aprenentatge, continguts, espais de relació, participació i col·laboració, xarxes d’experts...

D’altra banda, constatem que bona part dels departaments compten amb llocs que tenen formalment atribuïdes funcions referents a la innovació, tant de continguts com de procediments, ubicats de manera estratègica a prop dels responsables de disseny de polítiques. No obstant, pensem que aquest model estratègic que de per sí ha donat resultats en els darrers anys, cal complementar-lo amb un sistema que permeti que la innovació esdevingui sistèmica. En aquest sentit s’impulsarà un conjunt d’actuacions per a articular un sistema corporatiu de foment i gestió de la innovació en l’activitat del servei públic que fomenti les aportacions del conjunt dels empleats i la creativitat sense filtre en origen, establint els corresponents sistemes per a canalitzar aquestes propostes, valorar les que efectivament puguin significar una millora a l’organització, estudiar-ne la seva viabilitat i elevar-les per tal que siguin considerades per a la seva implementació efectiva.

Finalment, aquestes actuacions es complementaran amb una de caràcter tranversal, que ha de consistir en un pla de formació de foment de la innovació que ha d’incloure accions tant de sensibilització com de capacitació en el marc de la formació estratègica i directiva.

 

                             

 

El Canal Innovació és la comunitat d’innovació oberta del personal d’administració i tècnic, l’espai web de referència d'aquest personal per a la gestió de idees i projectes d’innovació, així com la detecció, difusió i posada en valor de les pràctiques innovadores en el funcionament de l’administració de la Generalitat de Catalunya.  

      

 

  

Canal Innovació - iNNOtECA

Canal Innovació - GIR Innova

Espai per a la difusió de pràctiques i actuacions innovadores que ja s’han implementat a la nostra organització, que es volen fer públiques i reconèixer, atès el valor afegit que aporten per al funcionament de l’Administració.

Espai per a la generació i posterior gestió d’idees i pràctiques innovadores per part del personal de l’Administració de la Generalitat, sense filtres en origen, proposades dins d’una cultura de potenciació del talent de les persones i de vocació de millora contínua del servei.
A partir del 4 de març de 2015, en funcionament com a pilot a Generalitat Girona.

 

Feu-nos arribar la vostra proposta a la bústia d'InnoGent, i contactarem amb el membre d'InnoXarxa que correspongui perquè valori el vostre suggeriment. 

3a sessió de reptes d'innovació: Ens adaptem a tu! Personalització total del servei (04.04.2016)         
La iNNOtECA recull noves pràctiques d'innovació (05.02.2016)    
La consellera de Governació insta els directius de l'Administració pública a identificar, gestionar i potenciar el talent i la innovació en els seus equips (27.11.2015)   

Vídeo de la 2a Jornada Nous Lideratges - Gestió de projectes complexos   

I Jornada d'Innovació: l'Administració de la Generalitat aposta per potenciar la innovació i el talent intern (27.10.2015)      

 

Ponències presentades:   
InnoGent, juntos para la innovación   
iNNOtECA, una ventana abierta a la innovación!      

2a sessió de reptes d'innovació: “Per a tu també hi som! Arribar a qui no arribem” (18.09.2015)  
Presentats els prototips de les idees seleccionades del projecte GIR-Innova Canal Innovació (03.08.2015)   
Un any d'InnoGent (18.06.2015)
1a sessió de reptes d'innovació: Fem-ho fàcil i fem-ho bé! Desburocratitzem-nos! (02.06.2015)        
Cicle de sessions de reptes d’innovació (11.05.2015) 
InnoGent: nova imatge corporativa (28.04.2015) 
"La innovación un ámbito por impulsar en el sector público: InnoGent", participació en el V Congreso CNIS (20.04.2015)   
Canal Innovació, una plataforma per a les idees innovadores del personal de la Generalitat (10.04.2015) 
Cent dies de la iNNOtECA, la finestra oberta a la innovació (25.03.2015)
GIR-Innova - Canal Innovació comença a funcionar a la Generalitat a Girona (04.03.2015) 
InnoGent col·labora amb La Vanguardia en un article sobre gestió de la innovació (25.01.2015)  
InnoGent: presentació al Congrés de Govern Digital 2015 (21.01.2015)  
La innovació: diferents perspectives, un àmbit per explorar en el sector públic. Congrés de Govern Digital (21.01.2015)  
La iNNOtECA: una finestra oberta a la innovació en el funcionament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (15.12.2014) 
Presentació sessió plenària InnoGent (27.11.2014) 
Dinàmica de cohesió de grup amb l’eina Sikkhona a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (27.11.2014) 
La vicepresidenta del Govern reivindica la força innovadora dels empleats públics en la presentació de la jornada 'Nous lideratges', organitzada per InnoGent (14.11.2014) 
La Generalitat de Catalunya i la Fundació Factor Humà: sinergies per a un canvi de paradigma en la gestió de les persones (7.10.2014) 
L’ecosistema innovador, la credibilitat de la direcció i la proximitat amb les persones treballadores centren el debat de la Trobada amb màxims representants de les organitzacions associades a la Fundació Factor Humà (1.10.2014) 
Presentació d'InnoGent, dins el cicle de jornades: Experiències d'èxit en innovació a les administracions. 1a sessió. CEJFE (29.09.2014) 
La innovació, clau per a la millora. El marc comú d'InnoGent (14.7.2014) 
Què és InnoGent? (Juliol 2014) 
La Generalitat s’adhereix a la Fundació Factor Humà per generar i compartir pràctiques innovadores en la gestió dels recursos humans 
Compartim. Entrevista Juliana Vilert - Núm. 25 (Juny 2014) 
Constitució i presentació del grup InnoGent (13.6.2014)

Data d'actualització:  11.04.2016