• Imprimeix

iNNOtECA

Una finestra oberta a la innovació en el funcionament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya i el seu sector públic ja fa dècades que innova, especialment en la formulació de polítiques sectorials, i, de fet, en alguns camps en som referents, fins i tot internacionals.

Però allà on sembla que tenim molt recorregut encara és en el funcionament de l’activitat administrativa i en la relació de l’Administració amb les persones. Malgrat tot, trobem actuacions molt rellevants en aquest sentit que tot sovint queden lluny del coneixement de la ciutadania, però que són cabdals a l’hora de definir de quina manera i en quines condicions rep els serveis que la Generalitat li presta.

La iNNOtECA vol ser una finestra oberta al funcionament intern de l’organització que permeti conèixer aquelles pràctiques innovadores que tenen com a objectiu millorar-lo i adequar-lo als nous requeriments que la societat demana, difondre-les a totes les persones a qui els puguin interessar i compartir-les amb altres administracions. 

 

 

 

 

 

Data d'actualització:  15.12.2014