En compliment del que preveu el Codi de conducta aprovat per l’Acord del Govern de 21 de juny de 2016, en aquest apartat consten l’agenda dels alts càrrecs del Departament amb els grups d’interès i la relació d’obsequis i invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments que han rebut.