• Imprimeix

Presentació

El Jurat d'Expropiació de Catalunya és l’òrgan competent per a la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya. Es va crear per llei l'any 1995 en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya de desenvolupament en matèria d'expropiació forçosa i règim local, i de la competència exclusiva de regulació del procediment administratiu derivat de la seva organització.

És un òrgan col·legiat permanent, de caràcter administratiu i sense personalitat jurídica, i amb independència jeràrquica. Està adscrit al Departament de Governació i Administracions Públiques, que li presta el suport tècnic i administratiu necessari per a l'exercici de les seves funcions.

Actualment, la norma que en regula les funcions i l'estructura és la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

S’estructura en cinc seccions territorials: Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre. Cada secció territorial exerceix les seves funcions en relació amb les expropiacions que es porten a terme en el territori dels municipis inclosos en cada demarcació.

Secció de Barcelona
Rivadeneyra núm 6, 2a planta
08002 BARCELONA
Tel. 93 567 17 00   Fax 93 567 17 81
Horari: de les 8 a les 15 hores, de dilluns a divendres.

Secció de Girona
Gran Via de Jaume I, 9
17001 GIRONA
Tel. 972 18 23 69   Fax 972 41 19 74

Secció de Lleida
Lluís Companys, 1
25003 LLEIDA
Tel. 973 70 35 00   Fax 973 70 35 00

Secció de Tarragona
Sant Francesc, 3
43071 TARRAGONA
Tel. 977 23 65 59   Fax 977 23 65 38

Secció de Terres de l'Ebre
Montcada, 23 (Palau Abària)
43500 TORTOSA
Tel. 977 44 12 34   Fax 977 51 05 30

Data d'actualització:  03.03.2008