• Imprimeix

Projectes normatius en tràmit

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge tramita el Projecte de decret pel qual es regula les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, informació que es fa pública d’acord amb el que disposa l’article 10.1 c) de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Data d'actualització:  27.06.2017