• Imprimeix

Canvi de nom de les entitats i nuclis de població

Administració pública 11262 - Canvi de nom de les entitats i nuclis de població Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

La determinació de la denominació de les entitats i dels nuclis de població correspon a l’ajuntament del seu municipi.

El procediment per a la determinació i per al canvi de denominació de les entitats i dels nuclis de població s’inicia per un decret de l’alcaldia, amb la redacció prèvia d’una memòria que justifiqui la proposta. L’expedient s’ha de sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies i posteriorment s’ha de demanar informe a l’Institut d’Estudis Catalans sobre la correcció lingüística de la proposta.

El ple de l’ajuntament ha de pronunciar-se en el termini de tres mesos sobre el canvi de denominació. L’acord que s’adopti s’ha de notificar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. En el cas que no es pronunciï dins d’aquest termini, s’ha d’arxivar l’expedient.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.12.2017