• Imprimeix

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2016

9863 - Prestacions permanents per al pagament del lloguer Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Llegiu-ne més

Aquesta prestació és incompatible amb:

 • Les prestacions econòmiques d'especial urgència, per al pagament del lloguer o per a persones desnonades, per als mateixos mesos.
 • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats de l'any.
 • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

 • Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2015, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril i la TES/667/2015, de 2 d'abril.
  No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució TES/993/2015. És previst obrir una nova convocatòria de Subvencions per pagar el lloguer a partir del mes d’abril.
 • Per a col·lectius específics:
  • A persones sol·licitants que hagin estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d'especial urgència adreçades a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, regulades a les Resolucions TES/2032/2012, de 21 de desembre o TES/7/2016, de 4 de gener.
  • Persones sol·licitants titulars de contractes celebrats a partir de l'1 de novembre de 2015, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre.
Què necessiteu fer?

Data actualització 24.10.2016