• Imprimeix

Procés de selecció de nou accés restringit per a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (núm. de registre de la convocatòria 228)

21183 - Procés de selecció de nou accés restringit per a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (conv. 228) Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

Es convoca el procés selectiu de nou accés restringit per proveir 24 places en règim de personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya, adreçat a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual, de la categoria d’ajudant/a d’oficis-serveis generals (grup E) (núm. de registre de la convocatòria 228).

Llegiu-ne més

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 d’octubre al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Els aspirants han de conèixer el seu grau de discapacitat intel·lectual concret. Aquest grau de discapacitat intel·lectual (que potser no coincideix amb el seu grau de discapacitat global) és el que s'ha de fer constar a l’apartat “Grau de discapacitat reconegut” de la sol·licitud. Si no el sabeu, us heu d'adreçar al vostre centre d’atenció a les persones amb discapacitat (CAD) de referència perquè us ho comuniquin.

Pel que fa a l’exempció de la taxa de participació en el procés selectiu, es té en compte el grau de discapacitat global de l’aspirant. En el cas que aquest grau sigui igual o superior al 33%, l’aspirant està exempt del pagament de la taxa.

Què necessiteu fer?

Data actualització 30.01.2018