• Imprimeix

Procés de selecció de nou accés restringit per a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (núm. de registre de la convocatòria 228)

21183 - Procés de selecció de nou accés restringit per a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (conv. 228) Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

Es convoca el procés selectiu de nou accés restringit per proveir 24 places en règim de personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya, adreçat a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual, de la categoria d’ajudant/a d’oficis-serveis generals (grup E) (núm. de registre de la convocatòria 228).

Llegiu-ne més

Podeu consultar la llista provisional de persones admeses i excloses i la llista provisional de les persones que han de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana al Tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta publicació també es pot consultar a la pàgina web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en l'apartat de Funció Pública.

Què necessiteu fer?

Data actualització 09.03.2018